SUCH Keonomis Denver "Ludde"

 

Efter: Tomboys Never Look Back

Undan: Bright Mornings Nikita

Kort Info: Innehar flera BIR & BIM vinster